Wat is de “360’ van de Suikerstreek”?
Het betreft een VAS classic die voor de 2de keer ingericht zal ingericht worden op 03/10/2020 te Tienen en dit volgens de reglementen van de VAS.
De meeste onder ons weten wat dit juist inhoud, maar voor de onwetenden hier een korte opsomming van welke systemen zullen gebruikt worden:
– Bol pijl / gestyleerde bol-pijl – Geschreven nota systeem
– Ingetekende lijn met of zonder blokkades – Pijlenrit
– Punterit – Blinde lijn
Wij raden iedereen aan om de reglementen  360′ van de Suikerstreek 2023 /rittensportgids 13-Rittensportgids goed door te nemen! 😉
Moesten er hierna toch nog vragen zijn, kan er steeds contact opgenomen worden via 360vdsuikertsreek@gmail.com. De dag zelf kan er bij de relatie deelnemers ook nog uitleg gevraagd worden i.v.m de systemen.
Lees goed het goedgekeurde wedstrijdreglement!
Zo zullen er geen voertuigen worden toegelaten met geboute/gelaste rolkooi! Tenzij men in het bezit is van de juiste documenten om op de openbare weg te mogen rijden.

De wedstrijd zelf.
De wedstrijd zal opgedeeld zijn in 2 delen.
Het eerste gedeelte zal voor 95% verreden worden op het grondgebied Tienen/Hoegaarden en bestaat uit 100% verharde wegen.
De eerste deelnemer zal om 13:00 uur de start nemen voor deel 1 om alzo tegen 15:30 uur terug aan de sporthal aan te komen.
Na een korte pauze van +-20 minuten zullen de deelnemers deel 2 aanvatten. Dit deel noemen wij het marathon gedeelte, waarmee wij bedoelen dat het een etappe is van +- 160 km aan één stuk!
Dit deel zal één grote lus worden richting Waalse bodem en bestaat uit 100% verharde wegen.
We hebben getracht zoveel als mogelijk landelijke wegen te gebruiken. Maar in dit kleine landje is het quasi onmogelijk om een route te maken zonder bebouwing in op te nemen.
De wedstrijd heeft in totaal 4 regelmatigheids trajecten waarvan de langste eentje van 28km zal zijn!
De gemiddelde snelheden zullen variëren tussen de 36km/u en de 40km/u.

De inschrijvingen zijn sinds dinsdag 03/10/2020 geopend en de eerste teams hebben zich al aangemeld

Omdat het nieuwe wedstrijd is, willen we dit in alle facetten doortrekken.
Zo gaat u zien dat u zelf een startnummer kunt kiezen!
Daarom is het aangeraden om op voorhand de lijst met ingeschreven teams te raadplegen. (Maximum 70)

Alvast bedankt en tot 03/10/2020